Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

Oporezivanje cestovnog prijevoza (robe, putnika) nakon ulaska u EU

12.6.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Porezni položaj usluge prijevoza putnika i prijevoza roba unutar Europske unije nije jednak. Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema mjestu gdje se obavlja prijevoz razmjerno prijeđenoj udaljenosti. Članak 43. stavak 2. Prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost navodi da je plaćanja PDV-a oslobođena usluga međunarodnog prijevoza putnika, osim cestovnog i željezničkog prijevoza. Međunarodni prijevoz putnika brodovima i zrakoplovima oslobođena je plaćanja PDV-a dok je cestovni i željeznički prijevoz putnika oporeziv porezom na dodanu vrijednost na dionicu puta u tuzemstvu.

Prilikom obavljanja usluge prijevoza robe unutar Europske unije potrebno je razlučiti tko je primatelj obavljene usluge. Primjenjujući opće načelo mjesta obavljanja usluge postoje dvije vrste primatelja usluge: pravna osoba ili fizička osoba. Kada se usluga obavlja pravnoj osobi tada se radi o B2B (business to business) usluzi tj. pravna - pravnoj, i primjenjuje se načelo mjesta primatelja usluge. Kada se usluga obavlja fizičkoj osobi tada se radi o B2C (business to customers) usluzi tj. pravna - fizičkoj, i primjenjuje se načelo mjesta u kojem porezni obveznik koji obavlja uslugu ima sjedište.

Usluge prijevoza roba koje se obavljaju osobama koje su porezni obveznici - pravnim osobama, oporezuju se temeljem općeg načela - mjesta primatelja usluge. Kada uslugu prijevoza robe obavi tuzemni porezni obveznik poreznom obvezniku druge članice Unije ne obračunava PDV-a jer je primatelj porezni obveznik u drugoj državi članici Unije. U slučaju kada je primatelj usluge prijevoza tuzemni porezni obveznik a uslugu prijevoza robe obavlja porezni obveznik druge članice Unije tada tuzemni porezni obveznik obračunava PDV, iskazuje ga u obrascu PDV-a kao obvezu i kao pretporez.

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Savjetnik o PDV-u nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Savjetnik o PDV-u.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci